Najbardziej niezwykły kawałek skały w okolicy Calpe, codziennie witał nas z okna.